Sözlükte "devletçilik" ne demek?

1. Bir ulusun yönetimsel ve ekonomik işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyasası ve öğretisi.
2. Genellikle devleti töre, kültür, hukuk vb. nin kaynak ve taşıyıcısı olarak görme eğilimidevletçilik

Cümle içinde kullanımı

Biz devletçilik namı verilen ekonomik sistemin monopolculuk demek olmadığını ispata çalışıyorduk.
- Y. K. Karaosmanoğlu

Devletçilik kelimesinin ingilizcesi

n. policy of state control, statism, statecraft, illiberalism

Devletçilik ne demek? (Ekonomi)

(Etatism) Türkiye’ de Cumhuriyet’in kuruluşundan kısa bir süre sonra uygulanmasına başlanılan ekonomik model. Devletin özel kesimin yanında üretim faaliyetlerine bizzat katılması esasına dayanır. 1933 lerde resmen benimsenen bir sanayileşme yaklaşımıdır. Türkiye’nin o günkü ekonomik koşulları içinde geliştirilmiştir. Belirli bir politik tabanı yoktur, tamamen pragmatik düşüncelerden kaynaklanmıştır. Özel kesimin yeterli sermaye ve girişimcilik potansiyeline sahip olmadığı o günkü koşullarda, bu model çerçevesinde devlet insiyatifi ele almıştı. Sanayileşmeyi gerçekleştirmek için Devlet tarafından bazı kurumlar oluştarulmuştu. Bunların mülkiyeti, yönetimi ve finansmanı devlete aitti. Bunlar daha sonraki adıyla İktisadi Devlet Teşekkülleri olarak bilinen girişimlerin nüvesini oluşturur. Örneğin 1933 de kurulan Sümerbank dokumacılık, kağıt, ayakkabı, inşaat, demir-çelik gibi üretim alanında, 1936 da kurulan Etibank madencilik, Denizcilik Bankası deniz taşımacılığı konularında faaliyet gösteriyordu. 1924 de kurulan İş Bankası, bir özel sektör kuruluşu olmakla birlikte, bu dönemdeki sanayileşme çabalarında önemli görevler yüklenmiştir. Daha sonraki yıllarda, hele özel sektörle ortaklıklar kurmalarına izin verildikten sonra, bu kuruluşların sayılarında çok hızlı bir artış olmuştur. Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki Devletçilik sistemi daha sonra ülkemizde karma ekonomi diye bilinen modelin esasını ortaya koymaktadır. Devletçilik ilkesinin bir diğer özelliği de öngörülen kalkınmanın, sanayi Planlarına bağlı olarak yürütülmesidir. Bu amaçla hazırlanan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı oldukça başarılı sonuçlar vermiştir.

--Reklam--